Adelman van Luik

Adelman van Luik (ca. 1000-1061), bisschop van Brescia, liet een klein oeuvre na. Al zijn geschriften, met Engelse vertaling, zijn opgenomen in dit boek: Adelmann of Liége and the eucharistic controversy, geschreven door Hans Geybels. Adelman maakte vooral naam omdat hij een van de eerste opponenten was van Berengarius van Tours, die vooral bekend is geworden door zijn latere controverse over de transsubstantiatie met Lanfranc.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Er gaat een mythologische wereld vooraf aan het Oude Testament, verdrongen en verzwolgen, gelijk Jonas in de Walvis. Maar dit verhaal staat niet in: From Gods to God: How the Bible debunked, suppressed or changed ancient myths & legends. Beide auteurs, Avigdor Shinan en Yair Zakovitch, zijn verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit te Jeruzalem.

Catalogus RUG

Geplaatst in Bijbelwetenschap en Qumran | Getagged , | Een reactie plaatsen

Valley of the six mosques

Oorspronkelijk verschenen als proefschrift in 1986, is dit boek nu vertaald uit het Spaans en bijgewerkt: The valley of the six mosques: Work and lie in medieval Valldigna, geschreven door Ferran Garcia-Oliver. Na de Reconquista, de ‘herovering’ van het Iberisch schiereiland op de moslims, die zich over een lange periode en in fasen voltrok, bleef er bij Valencia een enclave bestaan met moslims onder christelijke heerschappij. Dit boek beschrijft het dagelijks leven daar, in de periode eind 13e eeuw tot in de 16de eeuw.

Catalogus RUG

 

Geplaatst in Godsdienstwetenschap | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Frédéric Lenoir over God

Frédéric Lenoir is filosoof en godsdienstwetenschapper en vanuit dit dubbele vakperspectief schreef hij het boek dat in vertaling eenvoudig heet: God? De vraagteken duidt op de inzet dat dit een open vraag is, waarbij de auteur te rade gaat bij de godsdienstgeschiedenis en filosofie, zowel Oost als West. In een persoonlijke epiloog antwoordt hij op de hem vaak gestelde vraag: ‘En u, gelooft u in God?’ Ja dus, in dat Ene, dat niet dogmatisch opgevat kan/mag worden.

Catalogus RUG

Geplaatst in Godsdienstwetenschap | Een reactie plaatsen

Martelaren in de vroege kerk

Candida Moss, hoogleraar aan de University of Notre Dame, schreef een boek waarin ze de christenvervolging in de vroege kerk relativeert: The myth of persecution: How early Christians invented a story of martyrdom. Geen langdurige en systematische vervolging, maar incidentele gevallen die door de christenen zelf werden opgeklopt ter inspiratie en ondersteuning van de eigen gelederen. Het zij zo, maar in de reacties op internet vanuit de VS krijg ik de indruk dat het boek daar ook een rol speelt rond conservatieve christenen die menen dat ze te kort worden gedaan en zichzelf een martelaarscomplex aanmeten. Hoe dan ook, dit boek gaat over een nuancering in de vroege kerk.

Review by Robert M. Price

Bladeren bij Amazon

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Vrouwen in het christendom

Van Hans Küng, inmiddels al 84 jaar oud en nog altijd weerbaar als dissident in de RK-Kerk, is een wederom vertaling verschenen: Vrouwen in het christendom (Duitse tekst oorspronkelijk 2001). Het biedt een compact historisch overzich vanaf het oerchristendom tot wat hier genoemd wordt ‘namoderne tijd’. Ook nu blijft hij zichzelf en pleit voor rehabilitatie van de vrouw in de Kerk.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Genesis bij Guus Kuijer

Na Nico ter Linden met het 6-delige Het verhaal gaat… is nu een andere hertaling van de Bijbel verschenen, door Guus Kuijer, vooral bekend als kinderboekenschrijver. Hij heeft in De bijbel voor ongelovigen een navertelling gemaakt van Het begin: Genesis, zoals de ondertitel luidt. Volgens de achterflap is het een familiegeschiedenis – het leest inderdaad vlot weg. Als proeve hierbij het allereerste begin (dat natuurlijk geen exegese behoeft):

Het begon met het woord. Het was een woord dat zomaar in mijn hoofd opkwam en nergens bij hoorde. En dat woord was: GOD.
Het was eigenlijk een woord van niets, maar het sprak me aan. Het straalde kracht uit, maar het betekende niets en het had niets te doen. Toen dacht ik: zo is alles begonnen. Toen er nog niets was, was er een woord dat heel sterk was, maar dat niets betekende en niets te doen had.
Daarom gaf ik het woord ogen, oren, handen en voeten.

Catalogus RUG

Geplaatst in Bijbelwetenschap en Qumran | Getagged , | Een reactie plaatsen

Zoals mijn goede Vader zei …

Doorgaans zien oplettende lezertjes Heer Bommel in een wereld rondwandelen die door Keltische mystiek lijkt te zijn getekend – Toonder heeft immers lange tijd in Ierland gewoond. Toch blijken bijbelse motieven veelvuldig aanwezig in zijn verhalen. Neerlandicus Klaas Driebergen heeft het geïnventariseerd in Bommel en Bijbel: Bijbel en christendom in de verhalen van Marten Toonder. Het resultaat is omvangrijk met bijna 350 pagina’s, die natuurlijk prettig weglezen. Het eerste deel gaat over thema’s rond Toonder en de Bommelverhalen. Het tweede deel bespreekt een aantal afzonderlijke verhalen. Neem de personage afgebeeld op het omslag, Zwadke Kornelisz. uit het verhaal De Zwarte Zwadderneel, als stereotype voor zwartekousencalvinist.

Interview met de auteur in Reformatorisch Dagblad

Catalogus RUG

Geplaatst in Theologie algemeen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Paulus, een andere visie

Toegegeven, ik ben een liefhebber van het werk van Charles Vergeer (docent filosofie aan de Fontys Hogescholen te Eindhoven), vanwege zijn eigenzinnige en kritische opvattingen en vanwege zijn leesbare stijl. Van oorsprong een specialist voor de klassieke filosofie – gepromoveerd op Herakleitos – heeft hij ditmaal geschreven over de grote apostel: Paulus: kijken in een levend gezicht. Vergeer leest de brieven van Paulus als egodocumenten, maar ook als stadia van een latere redactie, aan de hand van ‘close reading’ en weer herlezen.

Catalogus RUG

Geplaatst in Bijbelwetenschap en Qumran | Getagged | Een reactie plaatsen

Ontstaansgeschiedenis van de Koran

Anders dan de Bijbel, met duidelijk verschillende boeken uit verschillende perioden door verschillende auteurs geschreven, wordt de Koran als één geheel rechtstreeks herleid tot de profeet Mohammed alleen. Bijgevolg kennen de bijbelwetenschappen al lang een hermeneutische traditie van de historisch-kritische tekstanalyse. Karl-Friedrich Pohlmann, emeritus hoogleraar Oude Testament te Münster, heeft de uitdaging opgepakt om de Koran te bekijken vanuit de van de historisch-kritische methode. Het resultaat is neergelegd in: Die Entstehung des Korans: Neue Erkenntnisse aus Sicht der historisch-kritischen Bibelwissenschaft. Pohlmann ziet fases van redactie, met latere wijzigingen en aanvullingen.

Catalogus RUG

Geplaatst in algemeen, Godsdienstwetenschap | Getagged , | Een reactie plaatsen