Natuurlijke theologie

Natuurlijke theologie had een eerbiedwaardige geschiedenis, tot en met William Paley die aan het begin van de 19de eeuw argumenteerde dat een complex organisme verwijst naar een schepper zoals een horloge verwijst naar een klokmaker. Met Darwin werd duidelijk dat natuurlijke selectie complexe organismen kon bewerkstelligen, en de neodarwinist Dawkins benadrukte nog dit eens in zijn boek met de sprekende titel The blind watchmaker (1986). Om het in een metafoor uit te drukken: de evolutie kon een steen een berg op laten rollen, naar hogere complexiteit, zonder dat er een goddelijke ingreep nodig is. Dawkins werd een fervent bestrijder van de religie, in welke vorm dan ook. In Alister McGrath (King’s College London) heeft hij een even fervente opponent gevonden. Diens jongste boek wil rekenschap geven van de positie van de natuurlijke theologie na Darwin/Dawkins: Darwinism and the Divine: Evolutionary thought and natural theology.

Catalogus RUG

Deze auteur komt naar Groningen!

Geplaatst in Theologie algemeen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Jacob Revius

Dé dominee-dichter van de zeventiende eeuw heeft een biografie gekregen: Eerst de waarheid, dan de vrede: Jacob Revius 1586-1658. De titel toont Revius’ strijdbaarheid, vanaf de kansel, in polemieken en in zijn dichtwerk. Dichtregels worden veelvuldig geciteerd. Enny de Bruijn is neerlandica en redacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Het boek is een proefschrift verdedigd aan de Universiteit Utrecht, met als promotores .M.P. van Gemert en F.P. van Oostrum.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Zelfaanduidingen en groepsidentiteit

Self-designations and group identity in the New Testament is een boek geschreven door Paul Trebilco (University of Otago, Nieuw Zeeland). De namen waarmee de gelovigen zichzelf aanuiden worden in verschillende hoofdstukken beschreven en geanalyseerd op de verschillende boeken in het Nieuwe Testament. Zie de inhoudsopgave, en lees de woorden achter het streepje als Griekse woorden:
1. Introduction
2. Brothers and sisters – adelphoi
3. The believers
4. The saints – hoi hagioi
5. The assembly – he ekklesia
6. Disciples – mathetai
7. The way – he hodos
8. ‘Christian’ – Christianos
9. Conclusions.

Catalogus RUG

Geplaatst in Bijbelwetenschap en Qumran | Getagged , | Een reactie plaatsen

Sacred violence

Sacred violence: African christians and sectarian hatred in the age of Augustine beschrijft onderling geweld in de strijd tussen katholieke christenen en donatisten in Noord-Afrika ten tijde van Augustinus, ca. 390 tot ca. 430, dit alles in de contekst van het Romeinse Rijk. De auteur is Brent D. Shaw (Princeton), kenner van regionale geschiedenis binnen het Romeinse Rijk.

Recensie en bladeren bij Amazon

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De lijkwade van Turijn

Na de kruisafname werd het lichaam van Jezus gewikkeld in een doek, dat via bijzondere technieken nog altijd zijn contouren toont – zo is het verhaal van de lijkwade van Turijn. “The Shroud of Turin, widely thought to be a fake, in in fact authentic”, aldus de flaptekst van dit boek: The sign: the Shroud of Turin and the secret of Resurrection. Dit ondanks de bevindingen van een C14-test uit 1988, dat uitkwam op een datering tussen 1260 en 1390. Onze auteur spreekt in het betreffende hoofdstuk van “The carbon-dating fiasco”. Thomas de Wesselow, een jonge onderzoeker te Cambridge die zich toegelegd heeft op het oplossen van “unsolvable problems”.  En hij koppelt het antwoord over de lijkwade aan dat andere grote vraagstuk, de opstanding van Jezus.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Bekeerlingen in de familie

Conversions: Two family stories from the reformation and modern America is een boek dat zich niet makkelijk laat indelen. Is het kerkgeschiedenis? Of gaat het om psychologische identiteit, of over familiebanden? Is het wetenschappelijk of journalistiek? Een pleidooi voor tolerantie?

Het boek biedt twee familiegeschiedenissen, elk verhalend rond een bekeerling, maar in twee totaal verschillende perioden en voor verschillende confessies. Het eerste verhaal is dat van Jacob Rolandus, zoon van een gereformeerd predikant te Boxtel; hij bekeerde zich in 1654 tot het katholicisme, brak met zijn familie en kwam uiteindelijk als jezuïet in Amerika terecht. Het tweede verhaal speelt in 1973 rond een jeugdige Michael (pseudoniem) breekt met het evangelische geloof van zijn ouders en overgaat naar de Mormonen, om nog later, wanneer hij zijn homoseksuele geaardheid heeft ontdekt en erkend, ook deze kerk te verlaten. De verhalen worden parallel in elkaar afwisselende hoofdstukken verteld. De auteur Craig Harline (Brigham Young University, Utah) wil de bekering en familiebreuk invoelbaar maken.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

De Joodse Jezus

Met grote regelmaat verschijnen er boeken over Jezus van Nazareth – biografisch, in de context van zijn tijd en van toenmalig Palestina, of christologisch – maar ditmaal vanuit Joods perspectief: Kosher Jesus. Het boek is geschreven door een vooraanstaand Amerikaans rabbijn, Shmuley Boteach. De opbouw van het boek is helder:
I – The Rabbi
II – The Death of Jesus
III – What Christians have to learn from the Jewish Jesus
IV – Why the Jews cannot accept Jezus
V – Restoring Judeo- Christian values.
Volgens de flaptekst was Jezus een Joods patriot die tegen de Romeinen in opstand kwam, en daarmee is het onzin dat in de christelijke geschiedenis de Joden verantwoordelijk werden gehouden voor zijn dood.

Bladeren bij Amazon

Catalogus RUG

Geplaatst in Bijbelwetenschap en Qumran | Getagged , | Een reactie plaatsen

Klu Klux Klan

De beelden zijn bekend van de Klu Klux Klan, volledig gehuld in een wit habijt en met brandende kruizen. Het ging om White Anglo-Saxon Protestant (WASP), die racisme bedreven op een vaag relieuze grondslag. Over de hoogtijdagen van deze beweging handelt: Gospel according to the Klan: The KKK’s appeal to protestant America, 1915-1930. Centraal staat een hoofdstuk over anti-papistische rellen rond Notre Dame University in mei 1924. De auteur Kelly J. Baker doceert aanm de University of Tennessee, Knoxville.

Bladeren bij Amazon

Catalogus RUG

Geplaatst in Godsdienstwetenschap, Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Heilige plaatsen nu

Bij heilige plaatsen denken we al snel aan monumentale kathedralen of aan pelgrimsoorden met een rijke traditie, aangeraakt door een een glorieus moment uit het verleden. In de bundel Sacred places ub modern Western culture worden moderne locaties van wijding beschreven, b.v. een kerk, kapel, huisaltaar, monument, begraafplaats of zelfs een plaats van ongeval. De bundel is onder redactie van Paul Post, Arie Molendijk & Justin Kroesen en heeft een stevig aandeel van de RUG-faculteit GGW met de beide laatstgenoemde redacteurs en met bijdragen van Jorien Holsappel-Brons.

Catalogus RUG

Geplaatst in Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged | Een reactie plaatsen

Schleiermacher en het gevoel

De Duitse theoloog Friedrich Schleiermacher (1768-1834) plaatste in zijn befaamde Über die Religion (1799) de kern van het geloof (“Sinn und Geschmack für das Unendliche”) in het gevoel, dus geheel in lijn met de opkomende Romantiek. Zijn veel latere Glaubenslehre (1821/22) lijkt in zijn systematisch-theologische presentatie en uitwerking veel minder spontaan en meer orthodox. In het boek Schleiermacher and religious feeling, geschreven door Geoff Dumbreck (research associate, Universty of Cambridge), wordt de continuïteit benadrukt aan de hand van “gevoel” als centraal begrip.

Catalogus RUG

Geplaatst in Godsdienstwetenschap, Kerkgeschiedenis en liturgiewetenschappen | Getagged , | Een reactie plaatsen